Skip to content

Словники синонімів правила користування

Скачать словники синонімів правила користування EPUB

При складанні документів потрібно зважати на такі правила функціонування синонімів-термінів. вийшов “Короткий словник синонімів української мови” П. •Стилістичне використання синонімів. Вони різняться також за розумінням синонімії і, відповідно, за охопленням синонімів від досить широкого трактування, характерного, зокрема, сучасним зарубіжним словникам з їх градацією синонімічності від «справжніх» синонімів користування «аналогічних» або «псевдосинонімів», до вужчого.

Але коли йдеться про синоніміку в широкому розумінні, треба словники й правила типи синонімів, крім лексичних.

Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних тлумачних словників, щоб уточнити значення, правопис і вимову потрібного слова.

Найчастіше зустрічаємо такі пароніми: o Адрес. Адреса. Адрес - це письмове вітання осіб чи організації переважно з нагоди ювілею, наприклад, вітальним адрес від колишніх студентів. Адреса - місце проживання чи перебування особи, місце розміщення установи; зазначення цих місць на листі, на посилці, бандеролі тощо. o Виборний, Виборний. правило Синоніми. Правило Синоніми Іменник форми. влади, контролю, домініон, команда, суверенітет, панування, юрисдикції, лідерство, управління, напрямок, sway, царювання, уряду.

процедура, метод, курс, дія, візерунок, звички, custom, практика, режим. регулювання, інструкція, директива, правляча, напрямок, вислів, диктують, заряд, судової заборони, код, заповідь, указ, указу, мандат, максим, тенета, догми, закон, статут, міра, пропозиції, прийняття, canon.

Правило Синоніми Дієслово форми. впливати, впливають на, переміщення, запитувати, спонукати, переконати, розпоряджатися, схилити, вирішити. Синонімів і паронімів. У синонімічних словниках наводяться синонімічні ряди, які складаються зі слів і словосполучень тотожних або близьких за значенням. У межах кожного синонімічного ряду подається семантична (вказується на відмінні відтінки значень) і стилістична характеристика слів, окреслюється їх сполучуваність, наводяться приклади їх уживання в контексті.  У синонімічних словниках для широкого практичного користування наводяться синонімічні ряди без ілюстрацій прикладами їх уживання.

Такими є "Короткий словник синонімів української мови" П.М. Деркача (К.,), "Практичний словник синонімів української мови" С. Ка-раванського(К., ), "Словарь синонимов русского языка" З.Є. Александрове!'. Словники синонімів та паронімів: правила користування. Пароніми та омоніми у мові фаху. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.  Вибір синонімів.

Студент повинен знати: особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні; правила написання та введення у текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень. Студент повинен вміти: знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми; доречно використовувати їх у професійному мовленні; користуватися словниками; редагувати тексти. Тема 11 Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Особливості українського правопису.

Орфоепічні норми. Мета:удосконалити вивченеу початкових класах про групи слів за значенням, зокрема про синоніми, навчити знаходити їх у тексті; удосконалити навички школярів роботи зі словником синонімів, виробити вміння використовувати синоніми у власному мовленні, користуватися словниками; розвивати логічне мислення, творчу уяву, уміння добирати синоніми до слів; виховувати естетичні смаки, любов до рідного слова, до природи.. Презентація на урок Українська мова скачати.

Синоніми (від грец. - однойменність) – слова, тотожні або близькі за значенням, але різні за звучанням. Наприклад: сміливий – хоробрий, відважний, безстрашний, героїчний; квиток – білет; положення – становище, стан; суспільний – громадський тощо. Виділяють такі види синонімів: семантичні (ідеографічні), стилістичні, абсолютні.  Зважаючи на це, потрібно користуватися правилами, які регулюють вживання слів іншомовного походження.Наведені приклади є зразками лексичних синонімів.

Але коли йдеться про синоніміку в широкому розумінні, треба розглянути й інші типи синонімів, крім лексичних.  При складанні документів потрібно зважати на такі правила функціонування синонімів-термінів.

Синоніми та пароніми в документах. Синоніми - слова тотожні або близькі за значенням, але різні за зву-. чанням. Синонімія - одне з цікавих мовних явищ, яке безпосередньо пов'язане з багатством і різноманітністю словникового складу мови.  правильно і доречно дібрані слова. Багатство синонімії дає можливість вибрати найточніше для даного контексту слово, уникнути неоднозначного тлумачення висловлення та зберегти нейтральний тон.

Синоніми за своїм значенням об’єднуються в синонімічні ряди, до яких. входять слова однієї частини мови.

У синонімічному ряді є головне слово – воно стилістично нейтральне: говорити, казати, мовити, розмовляти, шепотіти, бубоніти; допитати, вивідати, дістати відомості. Синоніми і антоніми, їх стилістичне вживання.

Синонімічний ряд. Короткий словник синонімів і антонімів. On-line вправи з української мови.

EPUB, fb2, doc, EPUB