Skip to content

Правила відвідування уроків адміністрацією школи

Скачать правила відвідування уроків адміністрацією школи djvu

Керівник школи не є спеціалістом з усіх предметів. «Правила» комментирования. Графік відвідування адміністрацією уроків вчителів. Ми розберемо з вами, які цілі відвідування уроків завучем і школи часто проходить дана форма перевірки.

Таке відвідування можливе як у складі бригади (при відвідування перевірці), так і спеціально разом з керівником школи. Графік відвідування правила учителів адміністрацією навчального закладу з метою адміністрацією якості навчально-виховного процесу.

5. Цільове відвідування уроку з запрошенням спеціаліста. Керівник школи не є спеціалістом з усіх предметів. При виникненні будь-яких сумнівів, а також з метою більш поглибленого вивчення роботи вчителя, директор і його заступник запрошують спеціаліста-майстра відвідати уроки колеги. Таке відвідування можливе як у складі бригади (при фронтальній перевірці), так і спеціально разом з керівником школи.  Адміністрація школи зобов'язана систематично вивчати рівень знань та навичок учнів.

Для цього в школі склалися такі способи контролю: 1. Проведення усного опитування учнів особисто тим, хто перевіряє, чи вчителем за заздалегідь запропонованими питаннями. Питання відвідування учнями школи є сьогодні надзвичайно важливим,тому нагадуємо,щозгідно з КонституцієюУкраїни, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від № «Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від № «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»: 1)Відсутність без поважних причин вважається прогулом і може бути підставою для припинення навчання учня в школі.

Міністр: старша школа матиме індивідуальну траєкторію МОН планує напрацювати концепцію старшої школи та різні варіанти її впровадження. Карта розділу «Середня освіта». Інші заголовки розділу.  Положення про внутрішньошкільний контроль. Практичний досвід управління школою. 1. Загальні положення. Дійсне положення розроблене відповідно до Закону «Про освіту», «Типового положення про освітню установу», статуту школи.

Положення регламентує зміст і порядок проведення внутрішньошкільного контролю (ВШК). ВШК - процес одержання та переробки інформації про хід і результати навчально-виховного процесу (НВП) для прийняття на цій основі управлінського рішення.

відвідуванням учнями навчальних занять, адміністрацією школи здійснена перевірка стану контролю за відвідуванням учнями школи. Результатами перевірки встановлено наступне.  Наказом по школі призначено уповноважених з обліку дітей шкільного віку на території обслуговування закладу освіти. Щодня до год. класні керівники надають інформацію про кількість відсутніх дітей із зазначенням їх прізвища.  На всі пропуски наявні документи, що підтверджують відсутність дитини в школі – заяви та пояснювальні записки батьків, довідки з медичних закладів, накази по школі «Про районні спортивні змагання».

Загальні результати стану відвідування учнями школи такі: Клас. Кількість пропущених днів. В ході роботи в школі вчителям раз у раз доводиться стикатися з різного роду перевірками. Ми розберемо з вами, які цілі відвідування уроків завучем і як часто проходить дана форма перевірки. дій стосовно працівників, учнів школи. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування школи № обговорено на загальних зборах учасників освітнього процесу.

Пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території школи.  Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і в супроводі вчителя. Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються у школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.

Мета відвідування (контроль навчального процесу; обмін досвідом; ознайомлення з методикою опитування, викладання нового матеріалу, застосування ТЗН і наочних посібників, закріплення вивченого матеріалу, контролю і перевірки вивченого). Навчальна документація вчителя (календарно-тематичні плани, поурочний план, план-конспект, класний журнал). Кожна пропозиція (або рекомендація) складається з 4-х частин: 1.

Кому адресована (рекомендація починається завжди з прізвища). 2. Формулювання рекомендації (приблизні формулювання наведені в таблиці).

3. Вказівка часу (строків) виконання рекомендації. 4. Вказівка відповідальних за виконання рекомендації.. Інші методичні матеріали на урок Діловодство скачати.

rtf, txt, PDF, fb2