Skip to content

Правила оформлення списку використаних джерел

Скачать правила оформлення списку використаних джерел fb2

Работа по теме: kursovi_metod_rek Глава: Оформлення списку використаних джерел та літератури. Приклади оформлення документів у списку літератури (відповідно до ДСТУ ГОСТ ). Приклад оформлення. Оформлення бібліографічного опису. Общие требования и правила».

Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібпосилань, правила та особливості їхнього складання і розміщування у документах. Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати.  Оформлення бібліографічного опису. У списку використаних джерел у дисертації.

з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ Характеристика джерела. Приклад оформлення. Книги: Один автор. Офіційний сайт Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Інформація про заклад, новини з життя училища, корисна інформація для абітурієнтів та студентів.

Правила посилань та оформлення бліографічного опису джерел. У науковій статті обов’язково мають бути посилання на джерела та список використаних джерел після висновків тексту. Як робити посилання.  Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Оформлення списку використаних джерел повинно відповідати вимогам ВАК до бібліографічного опису – ГОСТ «Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України № 3, р., с. ). Список використаних джерел містить бібліографічний опис всіх джерел, з яких у роботі використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для розробки і вирішення власних завдань. Джерела у такому списку рекомендується розміщувати та нумерувати в тому порядку, в якому вони згадуються в тексті роботи. Джерела у список вносять мовою оригіналу.  Для них в кожному додатку складається окремий список використаних джерел.

Правила оформлення додатків. У додатки виносяться допоміжні або додаткові матеріали, які переобтяжують текст основної частини, але необхідні для повноти її сприйняття. Правила оформлення бібліографічних списків. «Норми бібліографічного опису представляють собою, так би мовити, красу наукового етикету. Їх дотримання вказує на звичку до науки, а їх порушення виявляє вискочку і неука і часто кидає ганебну тінь на роботу, здавалося б, пристойну на перший погляд» Умберто Еко.

Складання списку використаної літератури є важливим обов’язковим елементом наукової роботи. Він певною мірою є вираженням наукової етики та культури наукової праці. Список використаної літератури відображає роботу автора зі збору та аналізу літератури, дозволяє зробити висновок про ступінь. Приклади оформлення документів у списку літератури (відповідно до ДСТУ ГОСТ ). Книги. Однотомний документ.  Л. Звонська].

– Львів: Свічадо, с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – Київ: Ін-т математики,   Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». Головна НаУКМА Американська бібліотека Контакти Зворотній зв'язок Карта сайту RSS.

© , Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія". Работа по теме: kursovi_metod_rek Глава: Оформлення списку використаних джерел та літератури.

ВУЗ: БГПУ. Відомості про джерела включені до списку необхідно подавати відповідно до вимог державного стандарту з обов язковим наведенням назв праць Доцільним для студентських робіт курсових бакалаврських дипломних і Насамперед записують літературу яка видана кирилицею потім латинкою та мовами з особливою графікою за алфавітом.

txt, djvu, rtf, EPUB